DESCRIEREA PROIECTULUI

•Proiectul urmărește un dublu scop: pe de o parte se dorește a fi un ”strigăt” (YELL) către cele patru colțuri ale Europei prin care să se facă cunoscută  firma  de exercițiu ca mijloc de educație antreprenorială ce există și funcționează cu succes și ca instrument principal de formare a antreprenorilor de mîine.

Pe de altă parte, ca membri demni ai generației ”millenials”, tinerii de azi trebuie să fie înzestrați cu acele competențe care să corespundă cerințelor unei piețe a muncii dinamice și profilului antreprenorului secolului XXI. Proiectul repreztină o oportunitate cu beneficii pe termen lung pentru elevi de a-și însuși aceste competențe, înlăturând barierele lingivistice, de comunicare, sociale sau fizice.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Promovarea unei culturi cu un caracter puternic antreprenorial în rândul tinerilor din sistemul educațional european prin perfecționarea competenețor transversale și a competențelor antreprenoriale.

Incluziune socială: implicarea activă a elevilor din medii defavorizate în activitățile firmelor de exercițiu

 •Noi metode de predare

TEME PRINCIPALE

Educație antreprenorială – predare și învățare q

Cooperare internațională, relații internaționale,  cooperare pentru dezvoltare

TIC – noi tehnologii – competențe digitale

REZULTATE

Douǎ dintre cele mai importante rezultate care vor continua sǎ existe și dupǎ încheierea proiectului:

•Un parteneriat virtual al firmelor de exerciţiu din ţǎrile participante care poate fi continuat, monitorizat și dezvoltat și care va acumula bunele practici, cunoștințele, know-how-ul și activitățile însușite pe parcursul proiectului.

•Târgul “Tânăr Antreprenor în Spațiul Virtual care reprezintă încununarea schimburilor de bune practici și un punct de referință și exemplu de urmat pentru toți cei care doresc să implementeze conceptul de firma de exercițiu în școlile lor.

Înzestrându-i cu competenţele necesare încǎ din şcoalǎ, graţie acestui concept de firmǎ de exerciţiu, elevii vor părăsi băncile școlii ca tineri bine pregătiți, atractivi pentru angajatori și eligibili pentru carierele și domeniile în care vor dori să pășească.