MOBILITATEA DIN NORVEGIA

All-focus

Școala norvegiană pune un accent deosebit pe crearea unei relații de amiciție între profesor și elev. O atenție și grijă sporită este acordată elevilor cu dizabilității care primesc suport permanent. În funcție de gradul dizabilității aceștia sunt fie integrați în clase normale fie învață în clase speciale. Așa se poate explica de ce există o secție specială dedicată dresării câinilor pentru a fi sprijin pentru persoane cu dizabilități și de ce și firmele de exercițiu din școala parteneră au acest obiect de activitate.

Curriculumul scolar oferă multă libertate directorului și profesorului care trebuie să se adapteze la cerințele elevilor.

Se utilizează concepte moderne în pornirea unei noi afaceri, cum ar fi design thinking, business plan canvas.

Elevii români s-au evidențiat datorită cunoștințelor mai bune în domeniul sustenabilității și aptitudinilor de comunicare în limba engleză.

Din activitățtile din Norvegia s-a reușit parțial să se stabilească un model pentru viitoarea mini-companie internațională

Sub aspectul schimbului cultural s-a realizat o bună comunicare, au fost împărtășite informații interesante despre cultura și civilizația norvegiană despre care marea majoritate a participanților nu știau foarte multe.

Într-un inedit jurnal de călătorie elevii participanți și-au încrustat impresiile din această frumoasă experiență, materializându-l într-un newsletter intitulat simplu ”Norway Mobility”