YELL !

Developing Young Entrepreneurs by Running a mini-company
on a European Learning Level

Proiectul urmărește un dublu scop: pe de o parte se dorește a fi un ”strigăt” (YELL) către cele patru colțuri ale Europei prin care să se facă cunoscută firma de exercițiu ca mijloc de educație antreprenorială ce există și funcționează cu succes și ca instrument principal de formare a antreprenorilor de mâine. Pe de altă parte, ca membri demni ai generației ”millenials”, tinerii de azi trebuie să fie înzestrați cu acele competențe care să corespundă cerințelor unei piețe a muncii dinamice și profilului antreprenorului secolului XXI. Proiectul reprezintă o oportunitate cu beneficii pe termen lung pentru elevi de a-și însuși aceste competențe, înlăturând barierele lingvistice, de comunicare, sociale sau fizice.